Legal

Avís Legal

La utilització del lloc web de Guia Digital de Catalunya SL implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc, ja que el text podria patir modificacions a discreció del titular del lloc web, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.
Dades del Titular
Guia Digital de Catalunya SL
NIF: B-12345678
Domicili: Passeig de Gràcia 95 5º 1ª - 08008 - Barcelona
Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts del lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitat, a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts àudiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Guia Digital de Catalunya SL, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà del necessari per al correcte ús del lloc web.
Condicions d'Ús del Lloc Web
 • A. General L'usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis i aquest avís legal. L'usuari respondrà davant Guia Digital de Catalunya SL o davant tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
 • B. Continguts L'usuari es compromet a utilitzar els continguts d'acord amb la Llei i aquest Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que en cas de ser aplicables segons el que es disposa en la clàusula 1.
 • C. Dades Recollides a través dels Formularis Els formularis que recullen dades de caràcter personal que es recullen a través d'aquest lloc web i les conseqüències de no facilitar-les.
Exclusió de Responsabilitat
Guia Digital de Catalunya SL no es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin degut a la falta de precisió, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions que poguessin patir les informacions i serveis continguts en aquest lloc web. Igualment, no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web, i en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin degut a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des d'on, en el seu cas, es prestin aquests serveis.

Política de Privacitat

Guia Digital de Catalunya SL és una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen part del nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància. Per això, volem mitjançant aquesta Política de privacitat i protecció de dades personals informar-te de com recollim i com tractem o utilitzem aquestes dades.En aquesta política de privacitat i protecció de dades personals s'estableixen les bases sobre les quals Guia Digital de Catalunya SL, amb domicili en Passeig de Gràcia 95 5º 1ª - 08008 - Barcelona, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a Guia Digital de Catalunya SL, el qual serà responsable de les seves dades (responsable del Tractament de les Dades) i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recopilin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).
Compromisos
 • A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat i tractar-les de manera segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i l'ús indegut d'aquestes.
 • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
 • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-les.
 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionades.
Exactitud i Veracitat de les Dades
L'usuari, en aportar les dades requerides en els formularis, és l'únic responsable de la veracitat de les dades remeses, garantint i responent de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, comprometent-se a mantenir-les degudament actualitzades.
Drets sobre les Dades Personals Aportades
Un cop aportades les dades personals, tindrà dret a:
 • Consultar qualsevol dubte i a que se li informi de com utilitzem les dades i a obtenir ACCÉS a aquestes.
 • Que se RECTIFIQUI o esborri la seva informació o a imposar LIMITACIONS en el tractament de la mateixa.
 • CANCEL·LACIÓ de les dades.
 • OPOSAR-SE al tractament de les seves dades.
 • PORTABILITAT de les dades.
En qualsevol moment podrà exercitar aquests Drets mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit a Guia Digital de Catalunya SL en Passeig de Gràcia 95 5º 1ª - 08008 - Barcelona o a través de l'adreça de correu electrònic: guiacat@guiacat.cat
A més, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.
Seguretat i Emmagatzematge de les Dades
Mantenim les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, fent tot el possible per protegir-les i mantenir-les de manera segura.